parallax background
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Lenka Šulová

 
Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Působím na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve své práci se zaměřuji na psychický vývoj člověka ve společnosti a především na partnerské a rodinné vztahy. Byla jsem řešitelkou mezinárodních výzkumných úkolů zaměřených na raný vývoj dítěte, specifika mateřské a otcovské role, na význam rodinného prostředí ve vztahu k působení instituce na dítě. Zajímám se o řečový vývoj dítěte, specifika otcovské a mateřské mluvy, řečový vývoj dítěte v bilingvním prostředí. Dlouhodobě jsem pracovala jako psycholožka dětí v pěstounské péči a vytvořila jsem metodiku pro učitele, jak posilovat právní vědomí dítěte. Mám vlastní poradenskou praxi a jsem autorkou a spoluautorkou řady psychologických publikací. Jsem členkou odborných psychologických společností v ČR i zahraničí, účastním se pravidelně mezinárodních odborných setkání i výzkumných aktivit.

Prof. PhDr. LENKA ŠULOVÁ, CSc.

Zaměřuji se na člověka


Poradenská činnost


V poradenské a psychoterapeutické práci se zaměřuji především na rodinné vztahy, vztahy mezi partnery a na vývoj dítěte a dospívajícího v rodinných vztazích.

Výzkum


Dlouhodobě jsem se zaměřovala na raný vztah matka-dítě v prvních měsících po narození ve smyslu attachment, na specifika mateřské a otcovské péče o dítě do tří let věku.

Výuka


Na katedře psychologie jsem učila a učím především tyto předměty: Vývojová psychologie, Sociální psychologie, Aplikovaná sociální psychologie, Partnerské a rodinné vztahy, Náhradní rodinná péče.

Publikace


Raný psychický vývoj dítěte, dítě předškolního věku a jeho osobnost, hra a její diagnostické a terapeutické možnosti pro dítě předškolního a mladšího školního věku, morální a etický vývoj dítěte, problematika bilingvismu a interkulturní senzitivita.